JanGo Dot

LEHIAKETA

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

 Martxoaren 30 eta 31n, Apirilaren 1 eta 2an

 2- SARIAK

Durangoko Pintxo onenari 300 euro

Azkonizagaren «Lágrimas de María» Ardoarekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

La Tostadora Kafearekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

Giro hobeagoa duen tabernari

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:00.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute, hala nola, 1,40€. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5- SARI BANAKETA

Sari banaketa eguna eta gainerako zehaztapenak jakinaraziko dira.  Sari banaketara joatea nahitaezkoa da. Bertaratu ezean, saria puntuazio hurrenkeran hurrengo dagoenari emango zaio.

 

6- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

CONCURSO

 1- FECHA DEL CONCURSO

30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril

 2- PREMIOS

Mejor Pintxo de Durango 300 euros

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con vino «Lágrimas de María» de Azkonizaga

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con café de La Tostadora

Establecimiento más animado

 3- PINTXOS

Cada local puede presentar un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

4-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta de 1,40€. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5- ENTREGA DE PREMIOS

 Se anunciará la fecha y pormenores de la entrega de premios.  Es obligatoria la asistencia en la entrega de premios a la innovación, popular y mejor camarero/profesional.  Si no se acude, los premios se darán al segundo por puntuación.

6- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.