LEHIAKETA / CONCURSO ZALDIBAR 2019

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

Urtarrilaren 24, 25, 26 eta 27an

 2- SARIAK

Zaldibarko Pintxo onenari  150 euro

Azkonizagaren "Lágrimas de María" Ardoarekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

Amstel Oro garagardoarekin hobeto doan pintxoari Aipamen Berezia

75 euroko  herri epamahaiaren artean

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:00.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute, hala nola, 1,50€. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5- SARI BANAKETA

Urtarrilaren 27an, arratsaldeko 18.00etan Liburutegi zaharrean

6- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

CONCURSO

 1- FECHA DEL CONCURSO

24, 25, 26 y 27 de enero

 2- PREMIOS

Mejor Pintxo de Zaldibar 150 euros

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con vino "Lágrimas de María" de Azkonizaga

Mención Especial al Pintxo que mejor marida con Amstel Oro

75 euros entre el Jurado del Público

 3- PINTXOS

Cada local presentara un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

4-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta de 1,50€. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5- ENTREGA DE PREMIOS

27 de enero a las 18.00 h. en la antigua Biblioteca

6- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.