LEHIAKETA/CONCURSO

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

2019ko urriak 4, 5 eta 6

 2- SARIAK

Guztira bi sari egongo dira tabernarientzat, 100 euro epaimahai profesionalak pintxo hoberenari emango diona eta bestea herri-epaimahaiakemango duena.

Horrezaz gain, parte hartzaile guztien artean 50 eurotan baloratutako produktu sorta bat zozketatuko da.

Jendearen botuak jasotzeko azken ordua urriaren 6an 13:00etan izango da.

Taberna bakoitzak ontzi bat izango du botoak jasotzeko

 3- PINTXOAK

Lehiaketaren ordutegia hau izango da:
Urriak 4 19:30 - 22:00
Urriak 5 12:00 - 15:3

19:00 - 22:00
Urriak 6: 11:00 - 15:30
Pintxo bakoitzak perretxikoa izango du osagarrien artean.

Pintxoen argazkiak eta ezaugarriak San Faustoetako programazioaren liburuxkan agertuko dira.

4.-PREZIOA

Pintxoaren prezioa 1,5 eta 2,5 euro bitartekoa izango da.

5- SARI BANAKETA

Sarien banaketa urriaren 6an, 14:00etan izango da, Errotarik Landakon egingo duen azokaren amaieran.

6- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

 

CONCURSO

 1- FECHA DEL CONCURSO

4, 5 y 6 de octubre de 2019

 2- PREMIOS

Se establecen dos premios de 100 euros para los bares ganadores. Uno otorgado por el jurado popular y otro por el profesional. Asimismo entre los participantes que elijan el bar ganador se sorteará un lote de productos valorado en 50 euros.

Cada bar tendrá unas pequeñas urnas donde se depositarán los votos.

La votación popular deberá emitir su voto antes de las 13:00 horas del domingo 6 de octubre.

 3- PINTXOS

Horarios:

4 de octubre 19:30 a 22:00

5 de octubre: 12:00 a 15:30

19:00 a 22:00

6 de octubre: 11:00 a 15:30

Los pintxos participantes tendrá que tendrá las setas como ingrediente principal.

Las fotos y características de los pintxos se recogerán en el programa de fiestas de San Fausto

4-PRECIO

El precio del pintxo, se establece entre 1,5 y 2,5 euros

5- ENTREGA DE PREMIOS

El reparto de los premios tendrá lugar el domingo 6 de octubre en Landakogunea, a las 14:00 horas tras la feria de Errotari

6- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.