JanGo Dot

LEHIAKETA / CONCURSO ABADIÑO 2023

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

Apirilaren 20,21,22 eta 23an

 2- SARIAK

Herri epamahiaren parte hartzaileen artean 150 euro zozketatuko dira

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:30.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

Herri epamahaia izateko pintxo guztiak probatu behar dira, lehen zonaldeko (Matiena) hiru pintxo eta bigarren zonaldeko (Zelaieta) bi pintxo.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek salmenta prezio bakarra izango dute, hala nola, 2€. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5.- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean.

CONCURSO

 1- FECHA DEL CONCURSO

20, 21, 22, y 23 de abril

 2- PREMIOS

Se sorteará un cheque de 150 euros entre los y las participantes del Jurado Popular

 3- PINTXOS

Cada local presentara un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

Para participar como jurado popular se deberán probar todos los pintxos del concurso, tres pintxos de la zona 1 (Matiena) y dos de la zona 2 (Zelaieta).

4-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta de 2€. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedará fuera de la competición.