JanGo Dot

hamburger-494706_1280

LEHIAKETA / CONCURSO ABADIÑO 2024

LEHIAKETA

 1- LEHIAKETAREN DATA

Maiatzaren 23,24, 25 eta 26

 2- SARIAK

Pintxo onenari  150 euro

Baquék emandako Xiaomi kafe-makina baten zozketa herri-epaimahaiko partaideen artean

 3- PINTXOAK

Lokal bakoitzak pintxo bakarra aurkez dezake. Lehiaketara aurkeztuko diren pintxoak jendearen eskura egon beharko dira lehiaketa egunetan, gutxienez jarraian adierazten den ordutegian: 12:00-15:30 eguerdian eta arratsaldez 19:00-22:00. Ostegunean arratsaldez eta igandean eguerdian bakarrik: 12:00-15:00.

Pintxo guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, lehiaketaren etiketa eta logoarekin. Antolatzaileek emango dizkiete parte-hartzaileei bozkatzeko txartelak, hautestontziak eta gainontzeko publizitate-materiala.

 Ostalariek, ustez lehiaketaren ondorioz pintxo eskaria handituko denez, pintxo kopuru nahikoa izan beharko dute eskari horri aurre egiteko.

4.-PREZIOA

Pintxo guztiek 2 €-ko salneurri bakarra izango dute. Ostalari bakoitzak bere kontura erabakiko du zein izango den bere pintxo-pote eskaintza.

5.- SARI BANAKETA

Lehiaketa amaitu eta hurrengo astean establezimendu irabazlearengana hurbilduko gara  aitorpena emateko.

6.- EZ BETETZEAK

Lehiaketaren oinarrietako baten bat ez betetzeak ostalaritza establezimendua lehiaketatik kanpo uztea ekarriko du. Antolatzaileek berebiziko garrantzia emango diote lehiaketak irauten duen egunetan eta ezarrita dagoen ordutegian lehiaketan parte hartzen duten pintxoak jendearen esku izateari. Establezimenduren bat nahita itxita badago, pintxorik gabe gelditu eta berehala berriak prestatzen ez baditu, edota bezeroei arrazoitu gabeko zioengatik pintxorik ez dagoela esaten bazaie, betiere antolatzaileei horrelakorik jakinarazi gabe, honakoak aukeratzeko lehiaketatik kanpo geldituko da zuzenean: top ten, pintxorik onena edo zerbitzari edo profesionalik onena.

CONCURSO

 1- FECHA DEL CONCURSO

23,24,25 y 26 de mayo

 2- PREMIOS

Mejor Pintxo elegido por el Jurado Profesional de Abadiño 150 euros

Sorteo de una cafetera Xiaomi gentileza Baqué entre las y los participantes del jurado popular

 3- PINTXOS

Cada local presentara un único pintxo.  Los pintxos presentados a concurso deberán ser expedidos y estar a disposición del público durante los días  que dura el concurso, como mínimo en el siguiente horario de mañana y tarde: de 12:00 a 15:30 h., y de 19:00 a 22:00 h. El jueves sólo de tarde y el domingo únicamente en horario de mediodía: 12:00-15:00 h.  Todos los pintxos deberán estar debidamente identificados con la etiqueta logo del concurso.

La organización del concurso facilitará a los participantes de forma gratuita todo el material publicitario, las tarjetas para los votos  y las urnas. Los hosteleros deberán comprometerse a tener un número suficiente de pintxos como para atender la mayor demanda que genera el concurso.

4-PRECIO

Todos los pintxos tendrán un precio único de venta de 2€. Cada hostelero individualmente decidirá la promoción de pintxo-pote a ofertar.

5. ENTREGA DE PREMIOS

La semana siguiente a la finalización del certamen se acudirá al establecimiento ganador para hacer entrega del reconocimiento.

6- INCUMPLIMIENTOS

 El incumplimiento de alguna de las bases del Concurso dará lugar a la descalificación del establecimiento hostelero. La organización del Concurso prestará una estricta y especial atención al hecho de que los pintxos participantes estén a disposición del público durante los días que dure el Concurso en el horario establecido. Aquellos establecimientos cierren dentro del horario establecido para el concurso, que se queden sin pintxo, premeditadamente, y que no lo repongan en breve, o que comuniquen a sus clientes, que no van a tenerlo, por razones no  justificadas, y que no se hayan comunicado a la organización, automáticamente quedarán fuera de las competiciones de top ten, mejor pintxo o mejor camarero/a profesional.